Nederlands English

Marth J. Tobi

Kunstenares Marth J. Tobi werd geboren in 1945 in Norg in Drenthe. Pas op haar dertigste ging zij doen wat zij als kind al wilde, namelijk: naar de kunstacademie. Zij studeerde af in tekenen, schilderen en ruimtelijk werk. Daarnaast deed zij grafiek, fotografie en keramiek. Zij wil in haar werk vorm geven aan spontane emoties. Marth heeft een persoonlijke wijze van kleur- en lijngebruik.

Het landschap en de natuur zijn vaak haar inspiratiebron maar worden geabstraheerd weergegeven. Van haar onderwerp maakt zij eerst vele studies, waarna het overbodige wordt weggelaten. Soms blijven enkele lijnen of kleuren over. Dit verstilde werk is echter treffend in zijn eenvoud.

Marth werkt in verschillende technieken als schilderen en tekenen, fotografie, collages, gemengde technieken en ruimtelijk werk. Het ruimtelijke werk is zeer breed: van bronzen beeldjes, een stoel en objecten tot beschilderde “dozen” die in de ruimte kunnen hangen.

Marth geeft haar werk maar heel zelden een titel mee, om de kijker niet te beperken in eigen interpretatie.


Eigen werk

Eigen werk
 

© 2018 - disclaimer