Nederlands English

Begeleiding

Je bent creatief of kunstzinnig en zou een goede feedback willen krijgen. Je werk mist iets en je weet niet wat, of je weet niet hoe je dat wat je wilt kunt realiseren. Je zou eens iets anders willen, een andere vormgeving, andere materialen gebruiken, of een niet gebruikelijke combinatie bijvoorbeeld.

Worstel je hiermee, dan is één op één begeleiding mogelijk. Je kunt werk meenemen om te bespreken. Het is ook mogelijk zelfstandig in het atelier, in de ruime tuin of op het erf te werken. Al dan niet met een voorbespreking.

Wil je enkele dagen achter elkaar aan de slag dan is er op deze unieke plek een ruimte te huur waar je kunt bivakkeren, overnachten en kunt werken. Alleen de echte begeleiding wordt per uur gerekend.


Prachtige locatie

Prachtige locatie
 

© 2018 - disclaimer